Bài 40. Hạt trần - Cây thông

Bài Tập và lời giải

Quan sát và ghi lại các đặc điểm của cành, lá thông (H.40.2)
Quan sát và ghi lại các đặc điểm của cành, lá thông (H.40.2)

Xem lời giải

Hãy quan sát và ghi lại cấu tạo các nón đối chiếu với các hình vẽ. Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bảng dưới đây để so sánh cấu tạo của hoa và nón, điền dấu + (có) hay – (không) vào các vị trí thích hợp.

Đề bài

- Hãy quan sát và ghi lại cấu tạo các nón đối chiếu với các hình vẽ sau

- Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bảng dưới đây để so sánh cấu tạo của hoa và nón, điền dấu + (có) hay – (không) vào các vị trí thích hợp:

- Từ bảng trên cho biết: có thể coi nón như một hoa được không?

- Quan sát một nón đã phát triển:

- Tìm các hạt, hạt có đặc điểm gì? Nằm ở đâu? Hãy so sánh nón đã phát triển với một quả của cây có hoa (quả bưởi) và tìm các điểm khác nhau cơ bản.

Từ những điều trên, ta có thể trả lời được câu hỏi ở phần đầu của bài.

Xem lời giải

Bài 1 trang 134 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

 

Xem lời giải

Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”