Bài 40: Năng lượng

Bài Tập và lời giải

Cặp sách của bạn đang nằm yên trên bàn. Làm cách nào để đưa nó lên cao ?
Cặp sách của bạn đang nằm yên trên bàn. Làm cách nào để đưa nó lên cao ?

Xem lời giải

Khi thắp nến, bạn thấy gì được toả ra từ ngọn nến ?
Khi thắp nến, bạn thấy gì được toả ra từ ngọn nến ?

Xem lời giải

Đặt chiếc ô tô đồ chơi có gắn động cơ điện, đèn và còi lên mặt bàn. Khi chưa lắp pin, bật công tắc của ô tô. Ô tô có hoạt động không ? Lắp pin vào và bật công tắc của ô tô, bạn thấy điều gì xảy ra ?
Đặt chiếc ô tô đồ chơi có gắn động cơ điện, đèn và còi lên mặt bàn. Khi chưa lắp pin, bật công tắc của ô tô. Ô tô có hoạt động không ? Lắp pin vào và bật công tắc của ô tô, bạn thấy điều gì xảy ra ?

Xem lời giải

Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, máy móc,...
Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, máy móc,...

Xem lời giải