Bài 4.15 trang 14 SBT Vật lí 6

Đề bài

Ba bạn Đông, An, Bình cùng tiến hành đo thể tích của một chiếc hộp sắt rỗng, kín có dạng hình hộp chữ nhật và có thể nổi trong nước.

Đông dùng thước đo các cạnh của hộp rồi tính thể tích của hộp theo công thức V = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

An thả hộp vào một bình tràn đựng đầy nước, đọc thể tích nước tràn vào bình chia độ để biết thể tích của hộp.

Bình thả hộp vào một bình tràn đựng đầy nước, dùng một hòn đá nặng không thấm nước đặt trên hộp cho cả hộp và hòn đá cùng chìm trong nước, đọc thể tích nước tràn vào bình chia độ đê xác định thể tích của hộp. Cách đúng là cách đo của

A. bạn Đông.

B. bạn An và Bình.

C. bạn Đông và Bình.

D. cả ba bạn.

Lời giải

Cách đúng là cách đo của bạn Đông, hai cách còn lại đều sai.

Cách bạn An chỉ đo được thể tích phần chìm.

Cách bạn Bình thì đó là thể tích của cả hòn đá và hộp.

Chọn A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”