Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 149 SGK Công Nghệ 8
Dựa vào nguyên lý chung của đồ dùng loại điện - nhiệt ,hãy nêu nguyên lý làm việc của bếp điện và nồi cơm điện ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 149 SGK Công Nghệ 8
Hãy so sánh công suất , cách đặt và chức năng của dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ của nồi cơm điện ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”