Bài 45: Sử dụng năng lượng điện

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. Trong đó, loại nào dùng năng lượng điện để thắp sáng, đốt trong, chạy máy?
Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. Trong đó, loại nào dùng năng lượng điện để thắp sáng, đốt nóng, chạy máy?

Xem lời giải

Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?
Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?

Xem lời giải