Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản

Bài Tập và lời giải

Sử dụng bóng đèn, pin, dây điện, hãy tìm cách thắp sáng bóng đèn
Sử dụng bóng đèn, pin, dây điện, hãy tìm cách thắp sáng bóng đèn

Xem lời giải

Quan sát một số hình vẽ mạch điện dưới đây. Dự đoán xem hình nào bóng đèn có thể sáng. Hãy lắp mạch điện để kiểm tra
Quan sát một số hình vẽ mạch điện dưới đây. Dự đoán xem hình nào bóng đèn có thể sáng. Hãy lắp mạch điện để kiểm tra 

Xem lời giải

Lắp mạch điện có nguồn điện là pin để thắp sáng đèn. Sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo ra chỗ hở. Lúc này đèn có sáng không ?
Lắp mạch điện có nguồn điện là pin để thắp sáng đèn. Sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo ra chỗ hở. Lúc này đèn có sáng không ?

Xem lời giải

Chèn vào chỗ hở của mạch một miếng nhôm, đèn có sáng không ? Miếng nhôm có cho dòng điện chạy qua không ?
Chèn vào chỗ hở của mạch một miếng nhôm, đèn có sáng không ? Miếng nhôm có cho dòng điện chạy qua không?

Xem lời giải

Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :
Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :

Xem lời giải

Trong các vật được làm bằng kim loại (đồng, nhôm, sắt), bằng nhựa, cao su, sứ, thuỷ tinh, gỗ khô, bìa,...vật nào cách điện, vật nào dẫn điện ?
Trong các vật được làm bằng kim loại (đồng, nhôm, sắt), bằng nhựa, cao su, sứ, thuỷ tinh, gỗ khô, bìa,...vật nào cách điện, vật nào dẫn điện ?

Xem lời giải

Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?
Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Xem lời giải

Cái ngắt điện có vai trò gì ? Hãy làm cái ngắt điện cho mạch điện có nguồn điện là pin
Cái ngắt điện có vai trò gì ? Hãy làm cái ngắt điện cho mạch điện có nguồn điện là pin

Xem lời giải