Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài Tập và lời giải

Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?
Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Xem lời giải

Từ bảng trên, cho biết: Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau? Từ đó rút ra kết luận gì?

Đề bài

Các yếu tố khí hậu

Ngoài chỗ trống (A)

Trong rừng (B)

Ánh sáng

Nắng nhiều, gay gắt

Ánh sáng yếu

Nhiệt độ

Nóng

Mát

Độ ẩm

Khô

Ẩm

Gió

Mạnh

Yếu

Từ bảng trên, cho biết:

- Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào?

- Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau?

- Từ đó rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?
Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 148 SGK Sinh học 6
Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí? Điều này có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6
Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6
Tại sao người ta lại nói rừng là ''lá phổi xanh'' của con người?

Xem lời giải

Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6
Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”