Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài Tập và lời giải

Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa? Tại sao?
Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa? Tại sao?

Xem lời giải

Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó?
Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 151 SGK Sinh học 6
Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Xem lời giải

Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 6
Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước?

Xem lời giải

Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 6
Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”