Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

Bài Tập và lời giải

Bạn cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật ? Tại sao ?
Bạn cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật ? Tại sao ?

Xem lời giải

Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng nguồn điện 12V cho dụng cụ dùng điện có số vôn quy định là 6V ?
Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng nguồn điện 12V cho dụng cụ dùng điện có số vôn quy định là 6V ?

Xem lời giải

Vai trò của cầu chì, của công tơ điện
Vai trò của cầu chì, của công tơ điện

Xem lời giải

Bạn có thể làm gì để tránh lãng phí điện?
Bạn có thể làm gì để tránh lãng phí điện?

Xem lời giải