Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài Tập và lời giải

Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

Đề bài

Hãy cho biết

- Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người)

- Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

- Quan sát H48.1 hãy kể thêm một số loài động vật khác cũng ăn thực vật

Tên con vật

Thức ăn

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

Chim sẻ

 

 

 

 

Thỏ

 

 

 

Xem lời giải

Quan sát H.48.2 Những hình ảnh này cho ta biết điều gì ?Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết.
Quan sát H.48.2. Những hình ảnh này cho ta biết điều gì? Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 SGK Sinh học 6
Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6
Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 6
Trong các chuỗi liên tục sau đây :hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Xem lời giải

Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày? Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác nhau VD.

Đề bài

- Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày?

- Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác nhau VD:

- Tìm thêm 1 số cây khác ở địa phương, điền vào bảng

- Đọc bảng trên em có nhận xét gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 156 SGK Sinh học 6
Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Bài 2 trang 156 SGK Sinh học 6
Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 156 SGK Sinh học 6
Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 SGK Sinh học 6
Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”