Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Bài Tập và lời giải

Đồng có tính chất gì?

Đồng có tính chất gì?

a) Cứng, có tính đàn hồi.

b) Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ.

c) Màu trắng bạc, có ánh kim ; có thể kéo thành sợi và dát mỏng ; nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt : không bị gỉ, tuy nhiên có thể bị một số a-xít ăn mòn

d) Có màu đỏ nâu, có ánh kim ; dễ dát mỏng và kéo thành sợi ; dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.

Xem lời giải

Thuỷ tinh có tính chất gì ?

Thuỷ tinh có tính chất gì ?

a) Cứng, có tính đàn hồi.

b) Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ.

c) Màu trắng bạc, có ánh kim ; có thể kéo thành sợi và dát mỏng ; nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt : không bị gỉ. tuy nhiên có thể bị một số a-xít ăn mòn.

d) Có màu đỏ nâu, có ánh kim : dễ dát mỏng và kéo thành sợi ; dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.

Xem lời giải

Thép được sử dụng để làm gì ?

Thép được sử dụng để làm gì ?

a) Làm đồ điện, dây điệnb

b) Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hoả, máy móc,...

Xem lời giải

Sự biến đổi hoá học là gì ?

Sự biến đổi hoá học là gì ?

a) Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

b) Sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

Xem lời giải

Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?

Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?

a) Nước đường.

b) Nước chanh (đã lọc hết tép chanh và hạt) pha với đường và nước sôi để nguội.

c) Nước bột sắn (pha sống)

Xem lời giải

Sự biến đổi hoá học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào ?
Sự biến đổi hoá học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào?

Xem lời giải

Các phương tiện, máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động ?
Các phương tiện, máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động ?

Xem lời giải

Thi kể tên các dụng cụ, máy móc sử dụng điện
Thi kể tên các dụng cụ, máy móc sử dụng điện

Xem lời giải