Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe?

Bài Tập và lời giải

Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì ? Tại sao ?
Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì ? Tại sao ?

Xem lời giải

Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có thai ?
Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có thai ?

Xem lời giải

Khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoặc đi trên cùng chuyến ô tô không còn chỗ ngồi, bạn có thể làm gì để giúp đỡ ?
Khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoặc đi trên cùng chuyến ô tô không còn chỗ ngồi, bạn có thể làm gì để giúp đỡ ?

Xem lời giải