Bài 5. Diện tích hình thoi

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy tính diện tích tứ giác \(ABCD\) theo \(AC, BD\), biết \(AC ⊥ BD\) tại \(H\) (h.\(145\))

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đường chéo.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác.

 

Xem lời giải

Bài 32 trang 128 SGK Toán 8 tập 1

a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là \(3,6cm; 6cm\) và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ?

b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là \(d\).

Xem lời giải

Bài 33 trang 128 SGK Toán 8 tập 1

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Xem lời giải

Bài 34 trang 128 SGK Toán 8 tập 1

Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật . Vì sao tứ giác này là một hình thoi? So sánh diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật, từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Xem lời giải

Bài 35 trang 129 SGK Toán 8 tập 1

Tính diện tích hình thoi có cạnh dài \(6\,cm\) và một trong các góc của nó có số đo là \(60^{\circ}\)

Xem lời giải

Bài 36 trang 129 SGK Toán 8 tập 1

 Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 8

Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất.

Xem lời giải