Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài Tập và lời giải

Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.
Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.- Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi.- Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trong nhất, tại sao ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 6

Đề bài

Chỉ trên kính (hoặc tranh vẽ) các bộ phận của kính hiển vi và nêu chức năng của từng hộ phận.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 6

Đề bài

Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”