Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Bài Tập và lời giải

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?
Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Lịch sử 5
Vì sao phong tràọ Đông du thất bại ?

Xem lời giải

Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập ?
Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”