Bài 50. Vi Khuẩn

Bài Tập và lời giải

Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Đề bài

Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Xem lời giải

Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên?
Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 1 trang 161 SGK Sinh học 6
 Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 161 SGK Sinh học 6
Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuấn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh?

Xem lời giải

Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ.
Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ.Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……… ở trong đất biến đổi thành các……… các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành…… nuôi sống cơ thể.

Xem lời giải

Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra. Các thức ăn, rau, quả, thịt cá … để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ như thế nào và có sử dụng được không?
- Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.- Các thức ăn, rau, quả, thịt cá… để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ như thế nào và có sử dụng được không?

Xem lời giải

Hãy kể tên một vài bệnh do virut gây ra.
Hãy kể tên một vài bệnh do virut gây ra.

Xem lời giải

Bài 1 trang 164 SGK Sinh học 6
Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 2 trang 164 SGK Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?

Xem lời giải

Bài 3 trang 164 SGK Sinh học 6
Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn không bị ô thiu thì phải làm thế nào ? 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”