Bài 51. Nấm

Bài Tập và lời giải

Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không)
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không).

Xem lời giải

Quan sát cấu tạo của “cây” nấm: Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)...

Đề bài

Quan sát cấu tạo của “cây” nấm

- Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)

- Nhìn mặt dưới mũ nấm thấy gì?

- Nếu có mẫu thật hãy lấy một phiến mỏng dưới mũ nấm, đặt lên kính dùng đầu kim mũi mác dầm nhẹ, đem soi dưới kính hiển vi sẽ thấy gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 167 SGK Sinh học 6

Đề bài

Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6
Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6

Đề bài

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6
Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm.... các loại nấm mũ khác nhau.

Xem lời giải

Trao đổi thảo luận nhóm: Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và vẩy thêm ít nước?

Đề bài

 Trao đổi thảo luận nhóm:

- Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và vẩy thêm ít nước?

- Tại sao quần áo hay đồ đạc lâu ngày không phơi nắng hoặc để nơi ẩm thường bị mốc?

- Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được?

Xem lời giải

Bài 1 trang 170 SGK Sinh học 6
Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 170 SGK Sinh học 6
Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 170 SGK Sinh học 6
Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?

Xem lời giải

Bài 4 trang 170 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”