Bài 5.11 trang 19 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng bao nhiêu gam? Hãy tìm cách cân cuốn SGK và chọn câu trả lời đúng.

A. Trong khoảng từ \(100g\) đến \(200g\).

B. Trong khoảng từ \(200g\) đến \(300g\).

C. Trong khoảng từ \(300g\) đến \(400g\).

D. Trong khoảng từ \(400g\) đến \(500g\).

Lời giải

Cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng khoảng từ \(100g\) đến \(200g\).

Muốn cân cuốn SGK ta sử dụng cân Rô- béc- van:

+ Thoạt đầu ta điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa.

+ Đặt cuốn sách lên đĩa cân bên trái.

+ Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ là khối lượng của cuốn sách.

Chọn A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”