Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Bài Tập và lời giải

Thực hành bài 52 trang 181 SGK Công Nghệ 8

 I. CHUẨN BỊ 

Tranh vẽ cấu tạo của một số thiết bị đóng – cắt và lấy điện.

Một số thiết bị: Cầu dao, các loại công tắc điện, ổ cắm, phích cắm điện tháo lắp được, tua vít hai cạnh hoặc bốn cạnh.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỰC HÀNH

1. Tìm hiểu số liệu kĩ thuật

Các số liệu kỹ thuật ghi trên các thiết bị điện :

Vỏ của công tắc ghi: 220V-10A.

Vỏ của cầu dao ghi: 250V-15A.

Vỏ của ổ điện ghi: 250V-10A.

Vỏ của phích cắm điện ghi: 250V-5A. 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”