Bài 5.2 trang 17 SBT Vật lí 6

Trên nhãn hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số đó cho biết điều gì? Khi hết sữa, em rửa sạch hộp, lau khô rồi đổ đầy gạo đến tận miệng hộp.Em hãy tìm cách đo chính xác xem được bao nhiêu gạo? Lượng gạo đó lớn hơn, nhỏ hơn, hay đúng bằng 397g?

Lời giải

Số ghi: "Khối lượng tịnh 397g" số đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

Nếu dùng hộp đó đong gạo thì khối lượng của 1 hộp gạo thông thường nhỏ hơn 397g (Một hộp gạo đó chứa khoảng 240 gam đến 260 gam gạo).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”