Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài Tập và lời giải

Thực hành bài 56 trang 193 SGK Công Nghệ 8
Cách vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện đơn giản trong nhà :

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”