Bài 6: Biết ơn

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 6 trang 15 SGK GDCD lớp 6
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em dự định sẽ chăm chỉ học bài, làm bài tập để dành nhiều điểm 9, 10 tặng thầy giáo, cô giáo

Xem lời giải

Trả lời gợi ý Bài 6 trang 15 SGK GDCD lớp 6
Đã hơn hai mươi năm, Hồng vẫn không quên thầy giáo cũ, bởi vì, những ngày đầu tiên đi học chị được thầy dạy viết chữ

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”