Bài 6. Quan sát tế bào thực vật

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 6

Đề bài

Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”