Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài Tập và lời giải

Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?
Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?

Xem lời giải

Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới ?
Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 SGK Lịch sử 5
Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài.

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Lịch sử 5
Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”