Bài 6. Thực Hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành trang 28 SGK Công nghệ 6
I- CHUẨN BỊ -Một mảnh vải loại mềm hoặc vải dệt kim màu sáng hình chữ nhật có kích thước 20cm X 26cm hoặc hai mảnh llcm X 13cm. -Dây chun nhỏ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”