Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 117 SGK Toán 8 Tập 2

Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình như ở hình 118 rồi gấp lại để có những hình chóp đều.

 

Xem lời giải

Bài 36 trang 118 SGK Toán 8 tập 2

Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Xem lời giải

Bài 37 trang 118 SGK Toán 8 tập 2

Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Xem lời giải

Bài 38 trang 119 SGK Toán 8 tập 2

Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều ?

Xem lời giải

Bài 39 trang 119 SGK Toán 8 tập 2

Thực hành : Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Xem lời giải