Bài 7. Thực Hành :Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành trang 30 SGK Công nghệ 6
II- QUY TRÌNH THỰC HIỆN 1.Vẽ và cắt mẫu giấy các chi tiết của vỏ gối a) Vẽ các hình chữ nhật

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”