Bài 7.10 trang 27 SBT Vật lí 6

Đề bài

Dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, rồi giữ cho sợi dây cao su không chuyển động.

a)   Hãy cho biết trong trường này có những lực nào tác dụng lên những vật nào.

b)   Hãy so sánh phương, chiều và độ mạnh của những lực trên. Biết dây cao su luôn nằm ngang.

Lời giải

a)  Những lực tác dụng lên dây cao su gồm:

+ Lực kéo của tay phải, lực kéo của tay trái, trọng lực.

+ Lực của sợi dây tác dụng lên tay phải, tay trái.

b)  So sánh phương, chiều và độ mạnh của những lực trên

+ Vì trọng lực rất nhỏ ta bỏ qua thì những lực tác dụng lên dây cao su là: lực kéo của tay phải, lực kéo của tay trái đều có phương nằm ngang, chiều ngược nhau và độ mạnh như nhau, đây là hai lực cân bằng.

+ Lực của sợi dây tác dụng lên tay phải, tay trái là hai lực kéo của dây cao su đều có phương nằm ngang, chiều ngược nhau và độ mạnh như nhau, nhưng đây không phải là hai lực cân bằng vì tác dụng vào hai tay khác nhau.