Bài 7.2 trang 25 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng:

a)   Một tấm bê tông làm nắp bể nước mới đổ xong còn chưa đông cứng, trên mặt in hằn lõm các vết chân gà (H.7.1a).

b)   Một chiếc nổi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang tre bị đổ ngay trên mặt đất (H.7.1b).

c)  Trời dông, một chiếc lá bàng bị bay lên cao (H.7.1c).

d)   Một cành cây bàng ở dưới thấp bị gãy (H.7.1c).

e)  Chiếc phao của một cần câu đang nổi, bỗng bị chìm xuống nước.

Lời giải

a)  Chân gà tác dụng lực lên tấm bê tông kết quả in hằn lõm lên bê tông.

b)   Chiếc thang tre bị đổ tác dụng lực lên chiếc nồi nhôm kết quả nồi nhôm bị bẹp.

c)  Gió tác dụng lên chiếc lá bàng kết quả lá bàng bị bay lên cao.

d)   Gió tác dụng lên cành cây bàng kết quả cành cây bị gãy.

e)  Con cá kéo chiếc phao kết quả phao bị chìm xuống nước