Bài 7B: Âm thanh cuộc sống

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7B: Âm thanh cuộc sống

Câu 1

Quan sát bức tranh về đập thuỷ điện Hoà Bình dưới đây:Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7B: Âm thanh cuộc sống
Giải 7B: Âm thanh cuộc sống phần hoạt động thực hành trang 74, 75, 76, 77 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 7B: Âm thanh cuộc sống
Giải bài 7B: Âm thanh cuộc sống phần hoạt động ứng dụng trang 77 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”