Bài 8. Dân số nước ta

Bài Tập và lời giải

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?
Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Địa lí 5
Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân ? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Địa lí 5
Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân ? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.

Xem lời giải