Bài 8: Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 45 SGK Công nghệ 12
Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì? Muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì làm thế nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 45 SGK Công nghệ 12
Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động, nếu nguồn cấp là 4,5V và thay các điện trở tải R1, R2 bằng các điot quang (LED) thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải

Câu 3 trang 45 SGK Công nghệ 12
Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 45 SGK Công nghệ 12
Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”