Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Bài Tập và lời giải

Trả lời gợi ý Bài 8 trang 19 SGK GDCD lớp 6
Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.

Xem lời giải

Giải bài tập Bài 8 trang 20 SGK GDCD lớp 6
Biết sống chan hoà với mọi người như: Cởi mở, vui vẻ, ân cần với người khác,chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”