Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 23, hãy cho biết: Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.

Đề bài

Quan sát hình 23, hãy cho biết:

+ Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

+ Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.

Xem lời giải

Quan sát hình 23 SGK, cho biết: Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời? Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

Đề bài

Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

-    Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

-    Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

Xem lời giải

Quan sát hình 23 SGK, cho biết: Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào? Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất?
Quan sát hình 23 SGK, cho biết:- Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào?- Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 SGK Địa lí 6
Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Địa lí 6
Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho biết cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm - dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch bao nhiêu ngày?


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”