Bài 8B: Ấm áp rừng chiều

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8B: Ấm áp rừng chiều
Giải bài 8B: Ấm áp rừng chiều phần hoạt động cơ bản trang 84, 85, 86 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8B: Ấm áp rừng chiều
Giải bài 8B: Ấm áp rừng chiều phần hoạt động thực hành trang 86, 87 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8B: Ấm áp rừng chiều
Kể cho người thân nghe một câu chuyện nói về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên mà em cho là có ý nghĩa nhất.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”