Bài 8C: Cảnh vật quê hương

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 8C: Cảnh vật quê hương
Giải bài 8C: Cảnh vật quê hương phần hoạt động thực hành trang 88, 89, 90 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 8C: Cảnh vật quê hương
Đọc cho người thân nghe đoạn mở bài và kết bài mà em đã viết. Viết thêm phần thân bài để tạo thành bài văn tả cảnh đẹp ở quê hương.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”