Bài 9. Cách mạng mùa thu

Bài Tập và lời giải

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử 5
Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương em

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 5
Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”