Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 9 trang 21 SGK GDCD lớp 6
Hành vi, cử chỉ của Quang thể hiện là người lịch sự, tế nhị, có ý thức cao ở nơi công cộng, cư xử rất có văn hóa.

Xem lời giải

Trả lời gợi ý Bài 9 trang 21 SGK GDCD lớp 6
a) Em đồng ý với cách cư xử của bạn nào trong tình huống trên ? Vì sao ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”