Bài 9.1 trang 31 SBT Vật lí 6

Đề bài

Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực của một quả nặng.

B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt.

C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.

D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng.

Lời giải

Ta có: Lực đàn hồi là lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào vật

Suy ra lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp là lực đàn hồi.

Đáp án C