Bài 9.3 trang 31 SBT Vật lí 6

Hãy đánh dấu X vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi:

Lời giải

Vật có tính đàn hồi bao gồm:

+ Một quả bóng cao su

+ Một chiếc lưỡi cưa