Bài a trang 134 SGK Công nghệ 6

a) Gia đình em có 6 người, sống ở thành phố.Ông nội công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 900 000đ, bà nội đã nghỉ hưu với mức lương 350 000đ một tháng.Bố là công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 1 000 000đ, mẹ là giáo viên có mức lương tháng là 800 000đ, chị gái học ở trường THPT và em học lớp 6.Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?

Lời giải

Tổng thu nhập của gia đình trong một tháng là:

900000 + 350000 + 1000000 + 800000 = 3 050 000đ