Bài c trang 135 SGK Công nghệ 6

c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ ... để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết...Tổng số tiền mỗi năm em có khoảng 200.000 đồng.Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?Em để dành được bao nhiêu?

Lời giải

Em sử dụng những khoản tiền đó cho việc mua sách, truyện, báo, ủng hộ người nghèo,... : 100.000 đồng/năm. Sinh nhật bạn bè: 50.000/năm

Em để dành được 50.000 đồng/ năm