Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6

Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Lời giải

Đặc điểm

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Hoa thụ phấn nhờ gió

Bao hoa

Lớn, có màu sắc sặc sỡ và hương thơm

Nhỏ, không có màu sắc sặc sỡ và không có hương thơm

Nhị hoa

Hạt phấn to ,dính, chỉ nhị ngắn

Hạt phấn nhỏ nhẹ, chỉ nhị dài,bao phấn treo lủng lẳng

Nhuỵ hoa

Đầu nhụy có chất dính

Đầu nhụy dài, bề mặt tiếp xúc lớn, nhiều lông dính

Đặc điểm khác

Hoa có đĩa mật; hoa có hương thơm

Hoa mọc thành từng cụm lớn, buông dài; hoa thường mọc ở ngọn cây