Bài tập 1 trang 42 SGK Sinh học 6

Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vở theo mẫu sau.

STT

Tên cây 

Loại rễ

Chức năng đối với cây

Công dụng đối với người

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Lời giải

 Bảng về một số loại rễ biến dạng

STT

Tên cây 

Loại rễ

Chức năng đối với cây

Công dụng đối với người

1

Củ đậu

Rễ củ

Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả

Thức ăn

2

Cây mắm

Rễ thở

Lấy oxi cho cây hô hấp

Cung cấp gỗ, củi

3

Vạn niên thanh

Rễ móc

Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên

Cây cảnh

  4

Cây tầm gửi

Giác mút

Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác

Đôi khi phá hoại cây trồng, làm thuốc