Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Đề bài

Các em quan sát các cây trong sân trường hoặc trong vườn nhà em, xác định chúng thuộc những loại thân nào. 

Lời giải

- Thân gỗ: cam, bưởi, mít, vải, nhãn.

- Thân cột: Cau, dừa.

- Thân cỏ: lúa, ngô, hoa huệ, dong,..

- Thân leo bằng thân quấn: đậu ván, sắn dây, nho, mồng tơi.

- Thân leo bằng tua cuốn: bầu, mướp, bí,...

- Thân bò: Rau má, cây lá lốt.