Bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 6

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa.

Lời giải

HS tiến hành theo các bước làm tiêu bản trong SGK 

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa.

Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt.

Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.