Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Đề bài

Bài tập tự viết: Em hãy tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây: 

Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm:...........

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ............ và những chùm hoa mướp vàng phát triển từ...........

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho tôi........... thật ngon.

Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì? Nó là............, có cách leo bằng........... khác với cây mồng tơi trong vườn nhà cũng là.......... nhưng lại leo bằng...........

Lời giải

Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm: thân chính, cành, chồi lá và chồi hoa

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ chồi lá và những chùm hoa mướp vàng phát triển từ chồi hoa

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho tôi những quả thật ngon.

Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì? Nó là thân leo, có cách leo bằng tua cuốn khác với cây mồng tơi trong vườn nhà cũng là thân leo nhưng lại leo bằng thân quấn.