Bài thực hành: Cắm hoa dạng tỏa tròn, tự do trang 62 SGK Công nghệ 6

Vật liệu, dụng cụ: Nhiều loại hoa, có màu sắc hài hoà như màu trắng, vàng sẫm, vàng nhạt ; hoặc tương phản như màu trắng, tím, đỏ...

Lời giải

I. CẮM HOA DẠNG TOẢ TRÒN

1. Sơ đồ cắm hoa (hình a)

- Ở dạng cắm hoa toả tròn, độ dài của các cành chính đều bằng nhau nhưng màu hoa khác nhau để cắm xen kẽ làm bình hoa thêm rực rỡ.

- Các cành phụ cắm xen vào các cành chính và ở dưới toả ra xung quanh.

2. Quy trinh cắm hoa (hình b)

*   Vật liệu, dụng cụ

-   Nhiều loại hoa, có màu sắc hài hoà như màu trắng, vàng sẫm, vàng nhạt ; hoặc tương phản như màu trắng, tím, đỏ... ;

Lá măng, lá dương xỉ, hoa cúc kim...

-   Bình cắm thấp, mút xốp...

*   Quỵ trình cắm hoa :

-  Cắm một cành cúc màu vàng nhạt làm cành  chính giữa bình, có chiều dài = D.

-  Cắm 4 cành cúc màu sẫm làm cành  có chiều dài = D, chia bình làm 4 .phần.

-  Cắm 4 cành cúc màu nhạt làm cành  có chiều dài = D xen giữa cành cúc màu sẫm ;

-  Cắm các cành cúc màu trắng xen kẽ màu vàng sẫm và vàng nhạt xung quanh bình.

-  Cắm thêm lá dương xỉ, hoa cúc kim... vào khoảng trống giữa các hoa, lá và ở dưới toả ra xung quanh.

II - CẮM HOA DẠNG TỰ DO

Em hãy tự chọn bình cắm và các loại hoa có ở địa phương phù hợp với màu bình cắm để cắm một bình hoa theo ý của mình.

Chú ỷ : Tự chọn số lượng hoa và chiều dài cành hoa cần cắm. Thực hiện cắm hoa dạng tự do không nhất thiết phải tuân theo đầy đủ nguyên tắc cắm hoa cơ bản mà có thế bớt một số cành chính, thay đổi độ dài, góc độ cắm của các cành...