Bài thực hành trang 27 SGK Công nghệ 6

I- CHUẨN BỊ - Hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 8cm X 15cm và một mảnh vải có kích thước 1Ocm X 15cm. - Chỉ khâu thường, chỉ thêu màu, kim khâu, kéo, thước, bút chì.

Lời giải

BÀI THỰC HÀNH : ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU CƠ BẢN

I  - CHUẨN BỊ

-  Hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 8cm X 15cm và một mảnh vải có kích thước 1Ocm X 15cm.

-   Chỉ khâu thường, chỉ thêu màu, kim khâu, kéo, thước, bút chì.

I   - THỰC HÀNH

1. Khâu mũi thường (mũi tới)

-  Vạch một đường thẳng ở giữa mảnh vải theo chiều dài bằng bút chì.

-  Xâu chỉ vào kim, vê gút một đầu để giữ mũi khâu khỏi tuột:

-  Tay trái cầm vải, tay phải cầm kim, khâu từ phải sang trái.

-  Lên kim từ mặt trái vải (h.1.14a), xuống kim cách chỗ lên kim 0,2cm, tiếp tục lên kim cách mũi vừa xuống 0,2cm (h.1.14b). Khi có 3 - 4 mũi trên kim, rút kim lên và vuốt theo đường đã khâu cho phẳng (h.1.14c).

-  Khi khâu xong cần "lại mũi" (khâu thêm 1 đến 2 mũi tại mũi cuối), xuống kim sang mặt trái, vòng chỉ, tết nút trước khi cắt chỉ.

2. Khâu mũi đột mau

-  Vạch một đường thẳng ở giữa mảnh vải theo chiều dài bằng bút chì.

-  Lên kim mũi thứ nhất cách mép vải 0,5cm, xuống kim lùi lại 0,25 cm ; lên kim về phía trước 0,25cm (h.1.15a) ; xuống kim đúng lỗ mũi kim đầu tiên, lên kim về phía trước 0,25cm (h.1,15b). Cứ khâu như vậy cho đến hết đường (h.1.15c). Lại mũi khi kết thúc đường khâu.

3. Khâu vắt

-  Gấp mép vải lần thứ nhất xuống 0,5cm, lần thứ hai gấp tiếp xuống 1,5cm ; khâu lược cố định (h.1.16a).

-  Tay trái cầm vải, mép gấp để phía trong người khâu. Khâu từ phải sang trái từng mũi một ở mặt trái vải.

-   Lên kim từ dưới nếp gấp vải, lấy 2 - 3 sợi vải mặt dưới rồi đưa chếch kim lên qua nếp gấp, rút chỉ để mũi kim chặt vừa phải. Các mũi khâu vắt cách nhau 0,3cm - 0,5cm (h.1.16b).

Ở mặt phải vải nổi lên những mũi chỉ nhỏ nằm ngang cách đều nhau (h.1.16c).