Bạn cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật ? Tại sao ?

Bạn cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật ? Tại sao ?

Lời giải

Để tránh bị điện giật, tuyệt đôi không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện, không cầm phích điện bị ẩm ướt hoặc các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện, không chơi diều ở nơi có đường dây tải điện, không chơi dưới đường dây tải điện hoặc gần trạm biến thế.